Disclaimer


Geldig voor http://meteo-appelscha.nl

Algemeen

http://meteo-appelscha.nl hierna te noemen meteo-appelscha.nl verleent u hierbij toegang tot meteo-appelscha.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door meteo-appelscha.nl en derden zijn aangeleverd. meteo-appelscha.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op meteo-appelscha.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op meteo-appelscha.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van meteo-appelscha.nl

De inhoud van meteo-appelscha.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. meteo-appelscha.nl doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij meteo-appelscha.nl Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van meteo-appelscha.nl behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van meteo-appelscha.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Neem geen belangrijke beslissingen op basis van gegevens van deze site.

Vriendelijke groet,

http://meteo-appelscha.nl

(Peter Gropstra)

Appelscha (Frl.)

info@meteo-appelscha.nl